Language selection
  Besök gärna www.netologen.se , Polman´s produktkatalog online!


PRODUKTER


Produktområden
Polman´s utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter för inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av såväl god design och finish som en hög teknisk nivå.

ONLINE KATALOG
Polmans redovisar samtliga standardprodukter online på www.netologen.se

Netologen är uppdelad i följande produktområden.

LUFTDON

Industri

Ett brett sortiment lågimpulsdon för deplacerande strömning. Donen kännetecknas av robusta konstruktioner. Trots ett mycket brett standardsortiment är det här vanligt med specialtillverkade don.

Komfort
Inom denna grupp finner du tilluftsdon för omblandande och deplacerande luftföring. Här hittar du även över- och frånluftsdon. Gemensamt för denna grupp är att såväl donens design som tekniska prestanda håller högsta klass.

Hygien
Ett område där teknik kombinerat med utförande kommer i fokus. Egenskaper som rengörings- och öppningsbar, runda kanter osv prioriteras ständigt för denna produktgrupp. Donen är främst avsedda att användas inom läkemedels- elektronik- och livsmedelsindustrin. Vissa don har inbyggda hepa-filter.
Polman´s hygiendon är sannolikt det bredaste sortimentet på området.

KANALPRODUKTER
Polmans CK-system är ett komplett sortiment lackerade längsskarvade cirkulära kanaler med detaljer och tillbehör.

BOSTADSVENTILATION
Ett komplett sortiment som omfattar till- och frånluftsdon, uteluftsdon samt kökskåpor.

DIFFERENCE
Det senaste produktområdet heter Difference. Det är ett helt unikt system som gör det möjligt att kombinera en rad olika funktioner i ett klimatsystem. Huvudkomponenten i system Difference är ett spjäll som kan hantera såväl klimatstyrning som skydd mot spridning av brand och rök inom en byggnad. Varje komponent i systemet är intelligent och kommunicerar via LonTalk över ett nätverk i fastigheten.
Med Difference får Du ett system med fullständig kontroll och övervakning av allt väsentligt i din ventilationsanläggning.

 
  Besök gärna www.netologen.se , Polman´s produktkatalog online!