Teknik och råd för val av hygienluftdon för renrumsinstallationer


Teknisk redovisning och råd för användande och val av luftdon för rum med höga hygien- och renlighetskrav

Vad menas med hygienluftdon och renrumsventilation?

Med hygiendon menar vi till- från- eller överluftsdon som är lämpade för miljöer med speciella renhetskrav. Sådana don skall förutom att de (i första hand) så effektivt som möjligt bortransporterar föroreningar från rummet och bidrar till att hålla luften ren även innehålla en rad andra kriterier såsom:

 • Enkla att rengöra såväl in som utvändigt.
 • Inte samla smuts i skrymslen och vrår.
 • Ansluta mot övriga byggnadselement på ett hygieniskt vis.
 • Motstå den åverkan som kan ske vid upprepad periodiserad rengöring.
 • Enkla att sköta och renhålla.
 • Renrumsdonets viktigaste uppgift är att tillföra, förflytta eller evakuera luft på ett sådant vis att miljön i rummet blir så ren som möjligt.

  Renrumsventilation används bäst:

 • I laboratorielokaler.
 • I speciella vårdlokaler och behandlingsrum.
 • I läkemedelsproduktion.
 • I operationssalar.
 • I slakterier och inom livsmedelsproduktion.
 • I elektronikindustrin.
 • Vi har grupperat renrumsdonen

  För att bringa ordning på vilka olika nivåer av hygiendon som finns tillgängliga har vi framarbetat en gruppering. Denna bygger på såväl material och ytbehandling som donens utförande. Förutom vad som nämns i detta avsnitt är samtliga hygiendon från Polman´s enkla att rengöra och inspektera såväl in som utvändigt. I de fall invändiga ljudabsorbenter förekommer är dessa vattenavvisande och enkla att byta vid försmutsning. Donen levereras väl förslutna och rengjorda från fabrik. Förslutningen kan bibehållas efter montage för att skydda kanalsystemet från smuts under byggnationstiden.

  Det finns en rad aspekter att väga in då man skall välja material i ett hygiendon. De vanligaste är som följer.

  Utseendet

  En inte helt oväsentlig sida är hur donen ser ut. I vissa miljöer vill man framhäva det sterila, i andra tvärtom. Att använda rostfritt stål för att ge produkten ett mer kliniskt utseende är vanligt.

  Tillverkningsmetoden

  Vissa material lämpar sig sämre för svetsning än andra. Förzinkat stål skall aldrig helsvetsas osv.

  Hållfasthet

  Don som utsätts för mekanisk åverkan tex påkörning riskerar att bli repigt. Dessa repor försvårar underhållet, och samlar ofta smuts. Don i dessa miljöer kan därför med fördel tillverkas i borstat rostfritt stål som är såväl reptåligt som hållfast.

  Korossivitet

  Välj material efter hur aggressiv luften som skall passera donet är. Ur denna aspekt är det nästintill uteslutande i fuktiga miljöer man väljer andra material än förzinkat stål.

  Underhåll

  Materialvalet skall göras utifrån hur ofta och på vilket sätt man förväntas rengöra donen. Om det räcker att dammtorka med en trasa fuktad av ett milt rengöringsmedel är förzinkat stål sannolikt det rätta ur denna aspekt. Om rengöringen däremot innebär att man använder starkare rengöringsmedel rekommenderas ett rostfritt eller syrafast stål.

  Magnetism

  Inom röntgenavdelningar undviker man ofta magnetiska material. Aluminium är ett material som lämpar sig bra i dessa miljöer. Det finns relativt goda aluminiumkvalitéer som efter ytbehandling klarar tuffa påfrestningar.

  Ytbehandling

  Det finns en rad varierande ytbehandlingsmetoder för de olika materialen.

  Lackering

  Vanligast är pulverlack av typen epoxi-polyester. Som standard håller denna kulör NCS - 0502Y glans 60. Annan kulör enligt NCS-karta kan erhållas mot pristillägg. För hygiendon är glans 60° det lägsta värdet som levereras. Applicering > 80 mm. Våtlack av typen tvåkomponent polyuretan kan även levereras vilket främst avser specialkulörer där pulverlack kräver stora kvantiteter ur kostnadssynpunkt.

  Vanligast är att förzinkat stål eller aluminium lackeras. I undantagsfall ytbehandlas även rostfritt eller syrafast stål med färg. I vissa miljöer är det tillräckligt att endast synliga delar av donet lackeras i andra inte.

  2B yta

  Innebär en matt yta av rostfri stålplåt utan direkt finish. Används i vissa fuktiga miljöer utan högre hygienkrav på donet.

  Borstad yta

  Förekommer vanligtvis på rostfria eller syrafasta ytor. Tacksam ytbehandling då repor och mindre skavanker inte syns så tydligt på den redan borstade ytan. Nackdelen med borstad yta är att de små reporna kan utgöra små fickor för smuts.

  Polerad yta

  Spegelblank plåt är enklast att hålla kliniskt ren. Å andra sidan framgår minsta repa tydligt på ytan. Polerad yta kan rekommenderas vid extrema hygienkrav och där donen ej är utsatta för mekanisk åverkan. Denna ytbehandling tål ej “mekanisk” rengöring.

  Eloxering

  Förekommer endast på aluminium och förutsätter ett skyddande lager av klarlack glans > 70°.

  Glasblästring

  Förekommer på rostfritt stål SIS 2333 och 2343. Genom att blästra komponenter blir dess yta sidenmatt med en liten struktur jämfört med slipning eller borstning. Detta är en relativt dyr metod som inte lämpar sig för stora ytor.

  Uppdelning i miljöklasser beroende av material och ytbehandling

  Beroende av i vilken miljö donet skall användas och vilka påfrestningar det skall tåla delas donen upp i olika miljöklasser. Miljöklassen beror på såväl material som ytbehandlingsmetod. Ett don för en låg miljöklass d.v.s. ganska standardmässiga krav tillverkas ofta i förzinkad stålplåt som pulverlackas medan en högre miljöklass innebär ett mer resistent tillverkningsförfarande.

  Miljöklass Material och ytbehandlingsmetod
  T1 Förzinkat stål, från rummet synliga ytor lackeras, epoxi-polyesterlack.
  T2 Förzinkat stål, invändiga ytor samt de från rummet synliga ytorna lackeras, epoxi-polyesterlack.
  T3A Rostfritt stål SIS 2333. Borstad yta.
  T3B Rostfritt stål SIS 2333. Ytbehandling typ 2B.
  T3C Rostfritt stål SIS 2333. Polerad, blank yta.
  T3D Rostfritt stål SIS 2333. Glasblästrad yta.
  T4A Syrafast stål SIS 2343. Borstad yta.
  T4B Syrafast stål SIS 2343. Ytbehandling 2B.
  T4C Syrafast stål SIS 2343. Polerad blank yta
  T4D Syrafast stål SIS 2343. Glasblästrad yta.
  T5 Aluminium, lackerat epoxi-polyester såväl in som utvändigt.
  T6 Aluminium, eloxerad klarlackad.
  T9 Annat material/ytbehandling enligt specifikation.

  T1 - T6

  Kan nyttjas i de flesta torra “ icke klassade” lokaler såsom enklare laboratorielokaler, mottagnings- och behandlingsrum inom sjukvården.

  Vanligast är att förzinkat stål eller aluminium lackeras. I undantagsfall ytbehandlas även rostfritt eller syrafast stål med färg. I vissa miljöer är det tillräckligt att endast synliga delar av donet lackeras i andra inte. Tillämpas på samtliga dontyper i “snälla” miljöer.

  T2 - T6

  Avsedda att användas i lokaler med höga krav på renlighet. Dock skall beaktas att en lackerad yta är repkänslig samt inte resistent mot starka rengöringsmedel. Denna ytbehandling är vanlig för alla dontyper i torra miljöer, främst för don som placeras högt med minimal risk för mekanisk åverkan. Kan även vara tillämpbart i tilluftsdon i fuktiga, feta /smutsiga miljöer.

  Exempel på tillämpningar: laboratorielokaler, elektronikindustrin, djurrum, endast tilluftsdon.

  T3 - T4

  Klarar de allra flesta applikationer för samtliga dontyper. Enkla att hålla rent och med stor motståndskraft mot rengöringsmedel. Överluftsdon och frånluftsdon i fuktiga eller övrigt tuffa miljöer skall hålla denna klass. Tilluftsdon likaså om de är placerade lågt.

  Exempel på tillämpningar: Slakterier, operationssalar, diskrum, läkemedelsproduktion, djurrum, frånluft och överluftsdon.

  T4

  Förekommer “uteslutande” på don som skall rengöras med syror eller eventuellt i frånluftssystem som skall kunna hantera aggressiva gaser.

  I de allra flesta fall finns det inget sakligt skäl till att don tillverkas i detta material.

  Utförande, klassificering i olika nivåer

  Oavsett i vilket material ett don tillverkas kan det erhållas i olika utförandenivåer. Beroende av hur och var donet skall användas kan man välja dess utförande. För att förenkla för Dig som skall välja utförande på donet har vi gjort följande klassificering.

  A

  En något högre nivå än ett standarddon från Polman´s. Detta innebär att det jämfört med andra fabrikats standarddon är en avsevärd skillnad.

  Enkelt att öppna för invändig rengöring. Plåtdetaljer sammanfogade/skarvade via pop-nit. Minimerat antal skrymslen men ändock svårt att hålla kliniskt rent. Lämplig nivå i vårdrum etc.

  B

  En högre nivå än A. Samtliga skarvar är helsvetsade eller punktsvets/popnit som fogats med silikon. Silikon används endast väl skyddat tex i innerhörn där risk för mekaniskt slitage ej föreligger. Inga vassa kanter eller skrymslen invändigt. Vattensamlande ytor har undvikits och donen är i förekommande fall dränerade.

  C

  Högsta tänkbara nivå. Samtliga skarvar är helsvetsade. Silikon används ej. Inga vassa kanter eller skrymslen invändigt. Vattensamlande ytor har undvikits och donen är i förekommande fall dränerade.

  FB

  Lika utförande B men med absolute microfilter.

  FC

  Lika utförande B men med absolute microfilter.

  Utförande B med ett minimum av smutsfickor. Donets rygg på 4 mm distans mot vägg vilket kan silikonfogas.

  Val av luftdon och placering

  Omblandande ventilation med högimpulsdon.

  Tilluftdonets alla strålar skapar en stor induktion som effektivt blandas upp med rumsluften. Don finns för såväl vägg som takplacering.

  Omblandande ventilation med lågimpulsdon nära tak

  Luften pressas / faller likt en kolvström och sköljer över arbetsstället samtidigt som en viss andel av tilluften tillförs horisontellt via donets sidospalt. Sekundärströmmar och termik hjälper till att skapa mer eller mindre omblandning.

  Omblandande ventilation med kolvströmning nära tak

  Luften pressas / faller från ett lågimpusdon likt en kolvström och sköljer över arbetsstället. Sekundärströmmar och termik skapar mer eller mindre omblandning i övriga delar av rummet.

  Deplacerande strömning med lågimpulsdon nära golv

  Den kanske mest effektiva metod som finns men praktiskt svår att genomföra i trånga lokaler. Det finns en rad don för ändamålet.

  Omblandande ventilation med högimpulsdon

  “Tilluftdonets alla strålar skapar en stor induktion som effektivt blandas upp med rumsluften.”

  En säker metod att åstadkomma en jämn temperatur i rummet. Fungerar bäst vid relativt små rumshöjder och en för övrigt ren miljö. Don med absolute microfilter nyttjar vanligtvis denna luftföringsteknik.

  Don finns för såväl infällnad i platsbyggda tak som frihängande montage.

  Vanliga undertemperaturer: 4 - 8 °C.

  Vanliga kyllaster 30 - 80 W/m2.

  Vanliga flödesområden 3 - 20 l/s m2.

  Att tänka på:

  Den typ av lokaler vi här hanterar är ofta mycket trånga. Kontrollera därför om det verkligen går att tillföra luften som tänkt. Samordna noga med såväl belysningsarmaturer som punktutsug. Tänk på att om luftflödet dimensioneras av kyllasten är det extra värdefullt om Du kan välja don som klarar stor undertemperatur.

  Omblandande ventilation med lågimpulsdon nära tak

  Luften pressas / faller likt en kolvström och sköljer över arbetsstället samtidigt som en viss andel av tilluften tillförs horisontellt via donets sidospalt.

  En vanlig metod som tillämpas i bland annat laboratorielokaler där donen placeras i tak över arbetsstället. Den justerbara sidospalten ger möjlighet att förändra spridningsmönstret det vill säga hur stor andel av tilluften som skall dirigeras om till horisontell spridning.

  Don finns för såväl infällnad i platsbyggda tak som frihängande montage alternativt mot bjälklag.

  Genom att dirigera om en del av luftflödet via sidospalterna kan rummet genomventileras effektivt. Märk att sidospalten mot dragskåpet är mer tillsluten än den motstående.

  Vanliga undertemperaturer: 2 - 5 °C.

  Vanliga kyllaster 20 - 70 W/m2.

  Vanliga flödesområden 5 - 30 l/s m2.

  Att tänka på:

  Den typ av lokaler vi här vanligtvis hanterar är ofta mycket små i relation till luftflödet. Genom att nyttja don med sidospalter kan man minimera dragproblem under donen. Å andra sidan kan man riskera att problemet flyttas till någon annan punkt i rummet. Undvik kraftiga luftrörelser kring dragskåpsöppningar vilket kan bli fallet om man riktar för stor andel tilluft via sidospalt direkt mot skåpets överdel. Genom att dirigera om en del av luftflödet via sidospalterna kan rummet genomventileras effektivt. Märk att sidospalten mot dragskåpet är mer tillsluten än den motstående.

  Omblandande ventilation med kolvströmning nära tak

  Med ett Polman´s lågimpulsdon placerat nära tak pressas / faller tilluften likt en kolvström och sköljer över arbetsstället.

  En säker metod att åstadkomma en jämn temperatur i rummet. Fungerar bäst vid relativt små rumshöjder och en för övrigt ren miljö. Don med absolute microfilter nyttjar vanligtvis denna luftföringsteknik.

  Don finns för såväl infällnad i platsbyggda tak som frihängande montage alternativt mot bjälklag.

  Omblanande ventilation med kolvströmning nära tak

  I djurrum önskar man ofta en ren zon i mitten och uppåtgående stilla strömning kring burarna.

  Vanliga undertemperaturer: 2 - 3 °C.

  Vanliga kyllaster 20 - 70 W/m2.

  Vanliga flödesområden 5 - 40 l/s m2.

  Att tänka på:

  Klimatet direkt under donet kan lätt upplevas som kallt och dragigt om Du tillför alltför stora flöden och låga tilluftstemperaturer. Som en tumregel bör man hålla sig till en hastighet över frontytan av mellan 0,12 och 0,25 m/s. Om man skall ligga nära det övre eller nedre värdet för lufthastighet beror bland annat på rumshöjd, lokaltemperatur, verksamhet och rumslayout. Se dessutom till att ha ordentlig kontroll på tilluftstemperaturen.

  Deplacerande ventilation

  Den effektivaste metoden

  Polman´s lågimpulsdon placerade nära golv tillför rummet med relativt liten undertemperatur direkt in i vistelsezonen. Området närmast golv kommer att få ett tillstånd som ligger mycket nära tilluftens.

  Tilluftströmmen tränger in i rummet utefter golvet och stiger uppåt då den möter en varm yta. Den varma uppåtgående luftströmmen drar med sig en del omgivande luft. Den luft som stigit uppåt stannar kvar på högre nivå till dess den evakueras eller kyls av.

  Korrekt utförd blir den nedre delen av rummet som normalt är vistelsezonen mycket renare än den övre delen. Den övre delen blir dock inte mer förorenad än hela rummet i ett traditionellt omblandande system.

  Tekniken används med framgång i en rad applikationer där rumshöjden är väl tilltagen och plats finns för placering av don. Exempelvis i olika former av läkemedelsproduktion, elektronikindustrier samt bagerier.

  Vanliga undertemperaturer: 2 - 7 °C.

  Vanliga kyllaster 20 - 80 W/m2.

  Vanliga flödesområden 5 - 40 l/s m2.

  Att tänka på:

  Klimatet direkt framför donet kan lätt upplevas som kallt och dragigt om Du tillför alltför stora flöden och låga tilluftstemperaturer. Det är därför viktigt att Du gör en riktig kylbehovsberäkning och kontrollerar såväl layout som kapacitetsdiagram kring närzonen. Lågt placerade lågimpulsdon är mycket användbara i VAV-system. De klarar att flödesregleras från i princip 0 - 100%.